ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

New
.com.es
€2,50EUR
New
.info
€3,50EUR
New
.eu
€3,00EUR
New
.org
€15,00EUR
New
.org.es
€2,50EUR
New
.ru
€8,00EUR
New
.fr
€8,95EUR
Hot
.it
€7,95EUR
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.eu New
€3,00EUR
1 سال
€6,00EUR
1 سال
€6,00EUR
1 سال
.xyz New
€0,99EUR
1 سال
€12,00EUR
1 سال
€12,00EUR
1 سال
.com New
€9,95EUR
1 سال
€9,95EUR
1 سال
€9,95EUR
1 سال
.net New
€16,00EUR
1 سال
€16,00EUR
1 سال
€16,00EUR
1 سال
.org New
€15,00EUR
1 سال
€15,00EUR
1 سال
€15,00EUR
1 سال
.club New
€15,00EUR
1 سال
€15,00EUR
1 سال
€15,00EUR
1 سال
.pro
€18,00EUR
1 سال
€18,00EUR
1 سال
€18,00EUR
1 سال
.info New
€3,50EUR
1 سال
€15,00EUR
1 سال
€15,00EUR
1 سال
.top Sale
€1,00EUR
1 سال
€8,00EUR
1 سال
€8,00EUR
1 سال
.ru New
€8,00EUR
1 سال
€8,00EUR
1 سال
€8,00EUR
1 سال
.shop
€10,00EUR
1 سال
€27,50EUR
1 سال
€27,50EUR
1 سال
.beer
€30,00EUR
1 سال
€30,00EUR
1 سال
€30,00EUR
1 سال
.com.es New
€2,50EUR
1 سال
€5,00EUR
2 سال
€2,50EUR
1 سال
.es New
€6,50EUR
1 سال
€13,00EUR
2 سال
€6,50EUR
1 سال
.org.es New
€2,50EUR
1 سال
€5,00EUR
2 سال
€2,50EUR
1 سال
.co.uk
€7,00EUR
1 سال
€7,00EUR
1 سال
€7,00EUR
1 سال
.ch New
€8,00EUR
1 سال
€16,00EUR
2 سال
€8,00EUR
1 سال
.cat
€8,50EUR
1 سال
€18,50EUR
1 سال
€18,50EUR
1 سال
.fr New
€8,95EUR
1 سال
€8,95EUR
1 سال
€8,95EUR
1 سال
.it Hot
€7,95EUR
1 سال
€7,95EUR
1 سال
€7,95EUR
1 سال
.de Hot
€7,95EUR
1 سال
€7,95EUR
1 سال
€7,95EUR
1 سال
.uk Hot
€7,95EUR
1 سال
N/A
€7,95EUR
1 سال
.cl
€19,00EUR
1 سال
€19,00EUR
1 سال
€19,00EUR
1 سال
.us
€8,00EUR
1 سال
€8,00EUR
1 سال
€8,00EUR
1 سال
.app New
€15,99EUR
1 سال
€15,99EUR
1 سال
€15,99EUR
1 سال
.chat New
€22,95EUR
1 سال
€22,95EUR
1 سال
€22,95EUR
1 سال
.link New
€9,95EUR
1 سال
€9,95EUR
1 سال
€9,95EUR
1 سال
.promo New
€4,95EUR
1 سال
€13,50EUR
1 سال
€13,50EUR
1 سال
.br.com
€45,00EUR
1 سال
€45,00EUR
1 سال
€45,00EUR
1 سال
.com.au
€19,00EUR
1 سال
€19,00EUR
1 سال
€19,00EUR
1 سال
.in
€9,50EUR
1 سال
€9,50EUR
1 سال
€9,50EUR
1 سال
.pt
€13,95EUR
1 سال
€13,95EUR
1 سال
€13,95EUR
1 سال
.co.za
€15,00EUR
1 سال
€15,00EUR
1 سال
€15,00EUR
1 سال
.net.za
€15,00EUR
1 سال
€15,00EUR
1 سال
€15,00EUR
1 سال
.org.za
€15,00EUR
1 سال
€15,00EUR
1 سال
€15,00EUR
1 سال
.web.za
€15,00EUR
1 سال
€15,00EUR
1 سال
€15,00EUR
1 سال
.at
€11,95EUR
1 سال
€11,95EUR
1 سال
€11,95EUR
1 سال
.be
€8,50EUR
1 سال
€8,50EUR
1 سال
€8,50EUR
1 سال
.bg
€89,00EUR
1 سال
€89,00EUR
1 سال
€89,00EUR
1 سال
.com.cy
€70,00EUR
1 سال
€70,00EUR
1 سال
€70,00EUR
1 سال
.com.hr
€15,00EUR
1 سال
€15,00EUR
1 سال
€15,00EUR
1 سال
.dk
€10,50EUR
1 سال
€10,50EUR
1 سال
€10,50EUR
1 سال
.sk
€15,50EUR
1 سال
€15,50EUR
1 سال
€15,50EUR
1 سال
.si
€12,50EUR
1 سال
€12,50EUR
1 سال
€12,50EUR
1 سال
.ee
€75,00EUR
1 سال
€75,00EUR
1 سال
€75,00EUR
1 سال
.fi
€15,50EUR
1 سال
€15,50EUR
1 سال
€15,50EUR
1 سال
.gr
€22,00EUR
1 سال
€22,00EUR
1 سال
€22,00EUR
1 سال
.hu
€18,00EUR
1 سال
€18,00EUR
1 سال
€18,00EUR
1 سال
.ie
€50,00EUR
1 سال
€50,00EUR
1 سال
€50,00EUR
1 سال
.lv
€12,50EUR
1 سال
€12,50EUR
1 سال
€12,50EUR
1 سال
.lt
€15,00EUR
1 سال
€15,00EUR
1 سال
€15,00EUR
1 سال
.lu
€15,95EUR
1 سال
€15,95EUR
1 سال
€15,95EUR
1 سال
.com.mt
€60,00EUR
1 سال
€60,00EUR
1 سال
€60,00EUR
1 سال
.nl
€5,00EUR
1 سال
€5,00EUR
1 سال
€5,00EUR
1 سال
.pl
€15,00EUR
1 سال
€15,00EUR
1 سال
€15,00EUR
1 سال
.ro
€20,00EUR
1 سال
€20,00EUR
1 سال
€20,00EUR
1 سال
.se
€15,50EUR
1 سال
€15,50EUR
1 سال
€15,50EUR
1 سال
.me
€12,95EUR
1 سال
€12,95EUR
1 سال
€12,95EUR
1 سال
.ca
€21,00EUR
1 سال
€21,00EUR
1 سال
€21,00EUR
1 سال
.tech
€39,95EUR
1 سال
€39,95EUR
1 سال
€39,95EUR
1 سال
.com.ve
€75,00EUR
1 سال
€75,00EUR
1 سال
€75,00EUR
1 سال
.pizza
€40,00EUR
1 سال
€40,00EUR
1 سال
€40,00EUR
1 سال
.online
€30,00EUR
1 سال
€30,00EUR
1 سال
€30,00EUR
1 سال
.express
€25,51EUR
1 سال
€25,51EUR
1 سال
€25,51EUR
1 سال
.gay
€25,00EUR
1 سال
€25,00EUR
1 سال
€25,00EUR
1 سال
.eus
€25,00EUR
1 سال
€25,00EUR
1 سال
€25,00EUR
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains