ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.eu new!
€3,00EUR
1 سال
€6,00EUR
1 سال
€6,00EUR
1 سال
.xyz new!
€0,99EUR
1 سال
€12,00EUR
1 سال
€12,00EUR
1 سال
.com new!
€9,95EUR
1 سال
€9,95EUR
1 سال
€9,95EUR
1 سال
.net new!
€16,00EUR
1 سال
€16,00EUR
1 سال
€16,00EUR
1 سال
.org new!
€15,00EUR
1 سال
€15,00EUR
1 سال
€15,00EUR
1 سال
.club new!
€15,00EUR
1 سال
€15,00EUR
1 سال
€15,00EUR
1 سال
.pro
€18,00EUR
1 سال
€18,00EUR
1 سال
€18,00EUR
1 سال
.info new!
€3,50EUR
1 سال
€15,00EUR
1 سال
€15,00EUR
1 سال
.top sale!
€1,00EUR
1 سال
€8,00EUR
1 سال
€8,00EUR
1 سال
.ru new!
€8,00EUR
1 سال
€8,00EUR
1 سال
€8,00EUR
1 سال
.shop
€10,00EUR
1 سال
€27,50EUR
1 سال
€27,50EUR
1 سال
.beer
€30,00EUR
1 سال
€30,00EUR
1 سال
€30,00EUR
1 سال
.com.es new!
€2,50EUR
1 سال
€5,00EUR
2 سال
€2,50EUR
1 سال
.es new!
€6,50EUR
1 سال
€13,00EUR
2 سال
€6,50EUR
1 سال
.org.es new!
€2,50EUR
1 سال
€5,00EUR
2 سال
€2,50EUR
1 سال
.co.uk
€7,00EUR
1 سال
€7,00EUR
1 سال
€7,00EUR
1 سال
.ch new!
€8,00EUR
1 سال
€16,00EUR
2 سال
€8,00EUR
1 سال
.cat
€8,50EUR
1 سال
€18,50EUR
1 سال
€18,50EUR
1 سال
.fr new!
€8,95EUR
1 سال
€8,95EUR
1 سال
€8,95EUR
1 سال
.it hot!
€7,95EUR
1 سال
€7,95EUR
1 سال
€7,95EUR
1 سال
.de hot!
€7,95EUR
1 سال
€7,95EUR
1 سال
€7,95EUR
1 سال
.uk hot!
€7,95EUR
1 سال
N/A
€7,95EUR
1 سال
.cl
€19,00EUR
1 سال
€19,00EUR
1 سال
€19,00EUR
1 سال
.us
€8,00EUR
1 سال
€8,00EUR
1 سال
€8,00EUR
1 سال
.app new!
€15,99EUR
1 سال
€15,99EUR
1 سال
€15,99EUR
1 سال
.chat new!
€22,95EUR
1 سال
€22,95EUR
1 سال
€22,95EUR
1 سال
.link new!
€9,95EUR
1 سال
€9,95EUR
1 سال
€9,95EUR
1 سال
.promo new!
€4,95EUR
1 سال
€13,50EUR
1 سال
€13,50EUR
1 سال
.br.com
€45,00EUR
1 سال
€45,00EUR
1 سال
€45,00EUR
1 سال
.com.au
€19,00EUR
1 سال
€19,00EUR
1 سال
€19,00EUR
1 سال
.in
€9,50EUR
1 سال
€9,50EUR
1 سال
€9,50EUR
1 سال
.pt
€13,95EUR
1 سال
€13,95EUR
1 سال
€13,95EUR
1 سال
.co.za
€15,00EUR
1 سال
€15,00EUR
1 سال
€15,00EUR
1 سال
.net.za
€15,00EUR
1 سال
€15,00EUR
1 سال
€15,00EUR
1 سال
.org.za
€15,00EUR
1 سال
€15,00EUR
1 سال
€15,00EUR
1 سال
.web.za
€15,00EUR
1 سال
€15,00EUR
1 سال
€15,00EUR
1 سال
.at
€11,95EUR
1 سال
€11,95EUR
1 سال
€11,95EUR
1 سال
.be
€8,50EUR
1 سال
€8,50EUR
1 سال
€8,50EUR
1 سال
.bg
€89,00EUR
1 سال
€89,00EUR
1 سال
€89,00EUR
1 سال
.com.cy
€70,00EUR
1 سال
€70,00EUR
1 سال
€70,00EUR
1 سال
.com.hr
€15,00EUR
1 سال
€15,00EUR
1 سال
€15,00EUR
1 سال
.dk
€10,50EUR
1 سال
€10,50EUR
1 سال
€10,50EUR
1 سال
.sk
€15,50EUR
1 سال
€15,50EUR
1 سال
€15,50EUR
1 سال
.si
€12,50EUR
1 سال
€12,50EUR
1 سال
€12,50EUR
1 سال
.ee
€75,00EUR
1 سال
€75,00EUR
1 سال
€75,00EUR
1 سال
.fi
€15,50EUR
1 سال
€15,50EUR
1 سال
€15,50EUR
1 سال
.gr
€22,00EUR
1 سال
€22,00EUR
1 سال
€22,00EUR
1 سال
.hu
€18,00EUR
1 سال
€18,00EUR
1 سال
€18,00EUR
1 سال
.ie
€50,00EUR
1 سال
€50,00EUR
1 سال
€50,00EUR
1 سال
.lv
€12,50EUR
1 سال
€12,50EUR
1 سال
€12,50EUR
1 سال
.lt
€15,00EUR
1 سال
€15,00EUR
1 سال
€15,00EUR
1 سال
.lu
€15,95EUR
1 سال
€15,95EUR
1 سال
€15,95EUR
1 سال
.com.mt
€60,00EUR
1 سال
€60,00EUR
1 سال
€60,00EUR
1 سال
.nl
€5,00EUR
1 سال
€5,00EUR
1 سال
€5,00EUR
1 سال
.pl
€15,00EUR
1 سال
€15,00EUR
1 سال
€15,00EUR
1 سال
.ro
€20,00EUR
1 سال
€20,00EUR
1 سال
€20,00EUR
1 سال
.se
€15,50EUR
1 سال
€15,50EUR
1 سال
€15,50EUR
1 سال
.me
€12,95EUR
1 سال
€12,95EUR
1 سال
€12,95EUR
1 سال
.ca
€21,00EUR
1 سال
€21,00EUR
1 سال
€21,00EUR
1 سال
.tech
€39,95EUR
1 سال
€39,95EUR
1 سال
€39,95EUR
1 سال
.com.ve
€75,00EUR
1 سال
€75,00EUR
1 سال
€75,00EUR
1 سال
.pizza
€40,00EUR
1 سال
€40,00EUR
1 سال
€40,00EUR
1 سال
.online
€30,00EUR
1 سال
€30,00EUR
1 سال
€30,00EUR
1 سال
.express
€25,51EUR
1 سال
€25,51EUR
1 سال
€25,51EUR
1 سال
.gay
€25,00EUR
1 سال
€25,00EUR
1 سال
€25,00EUR
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains